Ακρίτας: Απόσπασμα του Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Συνημμένα θα βρείτε απόσπασμα του Πρακτικού της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα στις 02 Σεπτεμβρίου 2020, με τα θέματα 7 και 8 που αφορούν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου

Απόσπασμα Πρακτικού Ετήσιας Τακτική Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: