Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/οικονομικές εξελίξεις

Η ανώνυμη εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία γνωστοποιεί ότι στις 30.12.2022, με την  με Αρ. Πρωτ.: 2864970ΑΠ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  -ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.), εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την μητρική εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία των κατά 100% θυγατρικών της εταιρειών:

  • “INTERNATIONAL RADIO NETWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 6301901000,
  • “THE TOC DIGITAL MEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 127479201000 .

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-53 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, ως ισχύουν.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: