Autohellas: Ανακοίνωση για ακύρωση μετοχών

LAMDA Development: Ο Χαρίτων Κυριαζής προέβη σε αγορά 2.450 μετοχών

Κηφισιά, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Ακύρωσης και Διαγραφής Μετοχών

Η AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία (“Autohellas” ή “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 01/09/2021, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 18.418,88€, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 48.855.000 σε 48.624.764 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, λόγω ακύρωσης 230.236 ίδιων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

Οι προαναφερόμενες ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 24.04.2014 έως 24.05.2021, με μέση τιμή αγοράς €1,1125 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 24.04.2012) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του τότε ισχύοντος Κ.Ν. 2190/1920.

Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ 3.889.981,12 (από €3.908.400,00 προ της μείωσης), διαιρούμενο σε 48.624.764 κοινές ονομαστικές μετοχές (από 48.855.000 κοινές ονομαστικές μετοχές προ της ακύρωσης), ονομαστικής αξίας €0,08 η κάθε μία.

Την 10/09/2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπ’ αριθμόν 98817/09.09.2021 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία  εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης ίδιων μετοχών της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 16/09/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χρηματιστηρίου Αθηνών των ως άνω ιδίων μετοχών ορίστηκε η 21/09/2021, ημερομηνία από την οποία παύει η διαπραγμάτευσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου Autohellas στη διεύθυνση investor.relations@hertz.gr

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: