Αυστηρότεροι έλεγχοι καταθέσεων, θυρίδων, ακινήτων στις δηλώσεις «πόθεν έσχες»

Αυστηρότεροι έλεγχοι καταθέσεων, θυρίδων, ακινήτων στις δηλώσεις «πόθεν έσχες»

Ξεσκόνισμα των τραπεζικών καταθέσεων και άλλων χρηματοοικονομικών επενδύσεων, μέσα από πλήθος διασταυρωτικών ελέγχων προβλέπει η απόφαση για τον έλεγχο των φετινών δηλώσεων «πόθεν έσχες».

Σύμφωνα με την απόφαση που συνυπογράφουν ο πρόεδρος της Βουλής Κων. Τασούλας οι υπουργοί Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, Δικαιοσύνης Κων. Τσιάρας και ο υφυπουργός Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος, από φέτος καθιερώνονται πολλαπλά στάδια ελέγχων στις δηλώσεις πόθεν έσχες, ενώ φυσικά αίρονται τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο.

Στο πλαίσιο των σταδίων ελέγχου, στην απόφαση σημειώνεται ότι ο διενεργούμενος έλεγχος της δήλωσης αποσκοπεί στον εντοπισμό τυχόν ελλείψεων, ανακριβειών ή/και αδικαιολόγητης επαύξησης περιουσίας ή απόκρυψης μέρους αυτής.

Ειδικότερα, η διαδικασία εξέτασης των δηλώσεων «πόθεν έσχες», περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Διαπίστωση υποβολής δήλωσης κατά το ελεγχόμενο έτος, 
Έλεγχος πληρότητας συμπλήρωσης των πινάκων της δήλωσης,
Έλεγχος του αληθούς του περιεχομένου της δήλωσης,
Επεξεργασία δηλωθέντων στοιχείων.
Ειδικά, ο έλεγχος της αρχικής δήλωσης αφορά στη διαπίστωση του αληθούς περιεχομένου, ανακριβειών και ελλείψεων για τα περιουσιακά στοιχεία που υφίστανται κατά τον χρόνο κτήσης της ιδιότητας. Κατά τον έλεγχο των εσόδων από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, λαμβάνει χώρα αντιπαραβολή του περιεχομένου του οικείου πίνακα της δήλωσης προς τα υποβληθέντα (Ε1) έντυπα φορολογίας εισοδήματος ή/και του εντύπου στοιχείων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αντιστοίχου έτους, καθώς και οιωνδήποτε ετέρων εγγράφων, τα οποία έχουν υποβληθεί από τον ελεγχόμενο.

Οι έλεγχοι καταθέσεων και ακινήτων

Κατά τον έλεγχο μετοχών ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομολόγων και κάθε είδους ομολογιών, αμοιβαίων κεφαλαίων, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος τράπεζας, ασφαλιστικής ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, πραγματοποιείται αντιπαραβολή των δηλωθέντων χρηματοοικονομικών προϊόντων προς το περιεχόμενο των παραστατικών.
Κατά τον έλεγχο μισθωμένων θυρίδων, κινητών μεγάλης αξίας και μετρητών λαμβάνει χώρα αντιπαραβολή των σχετικών παραστατικών.
Κατά τον έλεγχο των καταθέσεων σε τράπεζες, Ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, λαμβάνει χώρα αντιπαραβολή του περιεχομένου του οικείου πίνακα της δήλωσης προς τα αντίστοιχα παραστατικά ή βεβαιώσεις.
Κατά τον έλεγχο εμπραγμάτων…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: