Χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Ο Κυριάκος Σαράντης πούλησε 5.000 κοινές ονομαστικές μετοχές

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι ο…

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: