Χ. Σταϊκούρας: Το νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών ενισχύει τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας

Χ. Σταϊκούρας: Το νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών ενισχύει τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας

Σημαντικά κενά στη νομοθέτηση και ουσιαστικές αδυναμίες στην εφαρμογή των Νόμων με αποτέλεσμα τη διόγκωσή του ιδιωτικού χρέους, ανέδειξε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την ομιλία του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Ο κ. Σταϊκούρας διαβεβαίωσε ότι σήμερα υπάρχει πρόβλημα υψηλού ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας;. «Η πολυετής οικονομική κρίση στην Ελλάδα οδήγησε, το ήδη συσσωρευμένο ιδιωτικό χρέος, στη διόγκωσή του, ενώ σημείωσε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον ΕΦΚΑ, το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται, σήμερα, στα 234 δισ. ευρώ. Από αυτό το συνολικό ιδιωτικό χρέος, τα 106 δισ. ευρώ αφορούν οφειλές προς τη φορολογική αρχή, τα 92 δισ. ευρώ οφειλές προς τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, δηλαδή τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, και τα 36 δισ. ευρώ οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Συνεπώς, όπως είπε, το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε, σωρεύθηκε και διογκώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, είναι σήμερα υπαρκτό, μεγάλο και σοβαρό και απαιτεί, άμεσα, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αντιμετώπισής του, προκειμένου να απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας από το «βάρος» του.  Σε ερώτηση σχετικά με το εάν αναλήφθηκαν πολιτικές πρωτοβουλίες στο παρελθόν για την αντιμετώπισή του χρέους, δεδομένου ότι το πρόβλημα του υψηλού ιδιωτικού χρέους δεν δημιουργήθηκε πρόσφατα, απάντησε θετικά, σημειώνοντας ότι οι κυβερνήσεις και κανονιστικές αρχές εισήγαγαν και εφάρμοσαν, κατά καιρούς, διάφορους νόμους και κανονιστικά πλαίσια.  Ενδεικτικά ανέφερε: Νόμος 3869/2010, ο οποίος αφορούσε στη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Νόμος 4152/2013, με τον οποίο θεσπίστηκε η πάγια ρύθμιση οφειλών. Νόμος 4224/2013, ο οποίος θέσπισε τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, με τον οποίο φυσικά και νομικά πρόσωπα επιχειρούσαν τη διευθέτηση των οφειλών τους προς τα τραπεζικά ιδρύματα. Νόμος 4307/2014, ο οποίος θέσπισε την έκτακτη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης για τις επιχειρήσεις. Νόμος 4321/2015, ο οποίος αφορούσε τη ρύθμιση οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Νόμοι 4354/2015 και 4389/2016, οι οποίοι θεσμοθέτησαν την αγορά εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και εταιριών απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Νόμος 3588/2017, ο οποίος τροποποίησε τον Πτωχευτικό Κώδικα, για την πτώχευση εμπόρων και επιχειρήσεων. Νόμος 4469/2017, ο οποίος θέσπισε τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: