Χαρδαλιάς: Συνεργασία και συνεννόηση για τα ζητήματα πολιτικής προστασίας – Επικρίσεις από ΣΥΡΙΖΑ για απευθείας αναθέσεις

Χαρδαλιάς: Συνεργασία και συνεννόηση για τα ζητήματα πολιτικής προστασίας - Επικρίσεις από ΣΥΡΙΖΑ για απευθείας αναθέσεις

Διατάξεις που στόχο έχουν να βελτιώσουν τις δυνατότητες της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας να ενεργεί άμεσα, σε επείγουσες περιπτώσεις, χαρακτήρισε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς, ρυθμίσεις που κατατέθηκαν με μορφή τροπολογίας στο νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο και προβλέπουν ότι:

   – Η σύναψη από τη γ.γ. Πολιτικής Προστασίας νέων συμβάσεων ή και τροποποιήσεων ισχυουσών συμβάσεων έργων, εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών, για την άμεση λήψη και εφαρμογή μέτρων για θέματα εθνικής ασφαλείας, προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, της υγείας και της ζωής των πολιτών, της περιουσίας τους και του φυσικού πλούτου της χώρας, διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, περί δημοσίων συμβάσεων.

   – Επιτρέπεται η σύναψη των συγκεκριμένων συμβάσεων χωρίς τον προηγούμενο έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων. Εάν η δαπάνη ξεπερνά το ποσό των 2.000.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η συναφθείσα σύμβαση και ο σχετικός φάκελος υποβάλλεται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

   – Θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και πληρώνονται μέχρι 31.12.2021 σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους, κάθε είδους δαπάνες της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που διενεργήθηκαν, ή για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίησή τους, από τις 7.2.2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4662/2020) μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινομένων διατάξεων.  

«Θέτουμε όριο στη δυνατότητα χρήσης του άρθρου 54 (σ.σ. συμβάσεις κατά παρέκκλιση του ν. 4412) στα 2.000.000 ευρώ και παραπέμπουμε όλες τις πλέον του ποσού αυτού συμβάσεις (που θέλω να θυμίσω ούτως ή άλλως ότι ελέγχονται από τους εκκαθαριστές των υπηρεσιών της Επιτρόπου) σε υποχρεωτικό κατασταλτικό έλεγχο στο κλιμάκιο του Ελεγκτικού», είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Τα ζητήματα διαφάνειας είναι αδιαπραγμάτευτα και ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης και σας υπενθυμίζω προς άρση κάθε ενδοιασμού, ότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα ψηφίσαμε το άρθρο 225 του ν. 4782/2021, έτσι ώστε κάθε επενδυτική ή εξοπλιστική δαπάνη που αφορά στο Πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» της Πολιτικής Προστασίας, όχι μόνο να εγκρίνεται από τη διυπουργική και το ΚΥΣΕΑ, αλλά να αποστέλλεται για τελικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο».  

Στην τροπολογία, υπάρχει διάταξη που ανανεώνει απευθείας αναθέσεις με την επίκληση επειγουσών αναγκών, ανέφερε…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: