Χρ. Σταϊκούρας: Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στον νέο Οργανισμό του ΝΣΚ

Χρ. Σταϊκούρας: Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στον νέο Οργανισμό του ΝΣΚ

Τις κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στον νέο Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, παρέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του νομοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ: «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του», τονίζοντας ότι οι αλλαγές εκσυγχρονίζουν, απλοποιούν αλλά και αυστηροποιoύν κάποιες διαδικασίες  Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε τις ακόλουθες 8 αλλαγές:  1ον. Ηλεκτρονική Λειτουργία του ΝΣΚ – Εκσυγχρονισμός, ψηφιοποίηση και απλοποίηση λειτουργιών. • Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και φακέλων. • Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων του ΝΣΚ (Ολομέλειες, Τμήματα κ.λπ.) με τηλεδιασκέψεις και λοιπά ηλεκτρονικά μέσα. • Ηλεκτρονική εντολή για χειρισμό υποθέσεων από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ. • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, προσφυγών εφέσεων, καθώς και κοινοποίηση κλήσεων, εκθέσεων επιθεώρησης κ.λπ., που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ. • Δημιουργία Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υποστήριξη των πληροφοριακών υποδομών, δεδομένων διαδικτυακών υπηρεσιών. • Δημιουργία Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων. 2ον. Χωροταξική Αναδιάρθρωση του ΝΣΚ. Με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των λειτουργιών του ΝΣΚ (15/09/2022), οπότε και πιθανολογείται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή δίκης μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας στα διοικητικά, πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, τα 30 Δικαστικά Γραφεία που βρίσκονται εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, θα συγχωνευθούν σταδιακά σε 11 και θα λειτουργούν εφεξής ως Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στις έδρες Περιφερειών. 3ον. Αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία του ΝΣΚ – Απλοποίηση – Επίσπευση διαδικασιών. • Δημιουργούνται 8 θεματικοί Σχηματισμοί κατά τομείς δικαίου, με αντικείμενο τον ενιαίο και συνολικό χειρισμό ομοειδών υποθέσεων, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξειδίκευση των λειτουργών του ΝΣΚ και τον ομοιόμορφο τρόπο χειρισμού των υποθέσεων, ενώ γίνεται και σημαντική οικονομία σε προσωπικό και μέσα. • Επέρχονται αλλαγές στον τρόπο αποδοχής των αποφάσεων ή κλεισίματος των υποθέσεων, με Πρακτικό Τριμελούς Επιτροπής – Πράξη – Επισημειωματική Πράξη. • Αυξάνεται το ύψος του ποσού για έγκριση Πρακτικού από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, από τις 60.000 στις 150.000 ευρώ. • Μεταφέρονται αρμοδιότητες από την Πλήρη στην Τακτική Ολομέλεια, γεγονός που θα συμβάλει στην…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: