CPI: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΓΕΜΗ: 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018 Η ‘’CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ” ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Μαρτίου 2022. Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης παρέστησαν μέτοχοι/εκπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούσαν το 71,62% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή  και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2020 – 30.06.2021, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2020-30/06/2021, (απλή – ενοποιημένη) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του  Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ’ του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτό Λογιστής από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2020-30/06/2021.

ΘΕΜΑ 3ο : Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2020-30/06/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

 

Υποβλήθηκε η Έκθεση Αποδοχών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2020-30/06/2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112  ν. 4548/2018.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

 

Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας

 

ΘΕΜΑ 5ο : Τροποποίηση των άρθρων 7, 23 και 26 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7, 23 και 26 του Καταστατικού της εταιρείας το οποίο και κωδικοποιήθηκε εκ νέου με την ίδια εγκριτική απόφαση.

  

ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: