Δανειολήπτες Β. Ελλάδας: Επιστολή στην Κομισιόν για μη τήρηση κοινοτικής οδηγίας από την κυβέρνηση

Δανειολήπτες Β. Ελλάδας: Επιστολή στην Κομισιόν για μη τήρηση κοινοτικής οδηγίας από την κυβέρνηση

Την κυβέρνηση καταγγέλλει με επιστολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπόψη της προέδρου Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, ο Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Β. Ελλάδας, για μη τήρηση της κοινοτικής οδηγίας για την υποστήριξη των οφειλετών.  Ο Σύλλογος ζητά από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιληφθούν θεμάτων και να διερευνήσουν τις παραβιάσεις του Κοινοτικού Δικαίου (πρωτογενούς και παράγωγου), σχετικά με την πλημμελή μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγία μέρους του Ελληνικού Κράτους. Η επιστολή έχει ως εξής:  Θέμα: Αναφορά σύμφωνα με το Άρθρο194 (πρώην άρθρο 138 Δ) της Συνθήκης του Άμστερνταμ και του Άρθρου 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συλλόγου Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   Προς συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019 περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα), η ελληνική βουλή ψήφισε τον Νόμο 4738/2020 με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις». Στον εν λόγω νόμο η Ελλάδα ενσωμάτωσε και ρυθμίσεις της παραπάνω Οδηγίας, πλην όμως, για τους λόγους που αναφέρουμε παρακάτω, η μεταφορά της Οδηγίας έγινε πλημμελώς και κατά παράβαση του Ενωσιακού Δικαίου.  Ειδικότερα, παρότι η Οδηγία προβλέπει  την προστασία της κύριας κατοικίας και τη δυνατότητα εξαίρεσής της από τη ρευστοποίηση, στον Νόμο 4738/2020 δεν υπάρχει καμία τέτοια ρύθμιση, παρά μόνο πρόβλεψη μιας πολύ επαχθούς διαδικασίας sale and leaseback, όπου ο οφειλέτης χάνει οριστικά την κυριότητα της κατοικίας του και του δίνεται απλά η δυνατότητα να παραμείνει μέσα ως μισθωτής για 12 έτη, ενώ μετά την πάροδο της 12ετίας θα δύναται να την αγοράσει ξανά στην τιμή αγοράς που θα ισχύει την στιγμή εκείνη !!! Ωστόσο, σύμφωνα με την Σκέψη 21 της Οδηγίας η υπερχρέωση των καταναλωτών είναι ζήτημα μείζονος οικονομικής και κοινωνικής σημασίας και συνδέεται στενά με τη μείωση της υπερχρέωσης εν γένει. Εξάλλου, πολλές φορές δεν μπορεί να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των επιχειρηματικών ή των έξωεπιχειρηματικών χρεών ενός επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας δεν θα μπορούσε να επωφεληθεί αποτελεσματικά από μια δεύτερη ευκαιρία αν πρέπει να υπαχθεί σε χωριστές διαδικασίες, με διαφορετικές…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: