Δανεισμός 80 δισ. για το ευρω-ταμείο

Δανεισμός 80 δισ. για το ευρω-ταμείο

Από την έντυπη έκδοση Του Νίκου Μπέλλουnbellos@naftemporiki.gr Στα 80 δισ. ευρώ θα ανέλθει το συνολικό ποσό που θα αντλήσει η Κομισιόν από τις αγορές την περίοδο μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2021 για την προικοδότηση του πρώτου έτους λειτουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης.  Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση την προηγούμενη εβδομάδα της διαδικασίας επικύρωσης του κοινοτικού προϋπολογισμού της περιόδου 2021-2027 από τα εθνικά Κοινοβούλια, μπορεί τώρα έχοντας τις εγγυήσεις να προετοιμάσει την έξοδο στις αγορές με την έκδοση ομολόγων.  Σε πρώτη φάση, η Κομισιόν θα δώσει σε κάθε κράτος-μέλος ως προκαταβολή το 13% του συνολικού ποσού που του αναλογεί. Αυτό θα γίνεται μετά την έγκριση κάθε εθνικού σχεδίου μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων από το Συμβούλιο ΕCOFIN, ενώ οι πρώτες προκαταβολές θα δοθούν μέσα στον Ιούλιο.  Η Κομισιόν ανακοίνωσε το πρόγραμμα χρηματοδότησης για φέτος, καθορίζοντας τις χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2021 στα 80 δισ. ευρώ, ωστόσο διευκρινίζει ότι θα γνωρίζει το ακριβές ποσό τον Σεπτέμβριο, όταν θα έχει μια πιο ακριβή επισκόπηση των αναγκών χρηματοδότησης των κρατών-μελών της Ε.Ε. για τους τελευταίους μήνες του έτους. Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει τώρα τις προετοιμασίες για την έκδοση των πρώτων ομολόγων που αναμένεται αργότερα τον Ιούνιο. Θα κλιμακώσει τις εκδόσεις ομολόγων (EU-Bonds) και εντόκων γραμματίων (EU-Bills) μέσω διαδικασιών δημοπρασίας από τον Σεπτέμβριο του 2021. Από τον Σεπτέμβριο η Επιτροπή θα οργανώνει πλειστηριασμούς για τα ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις ημερομηνίες δημοπρασίας, καθώς και σχετικά με τη δομή του προγράμματος δανεισμού, θα δημοσιευθούν πριν από την έναρξή τους, αργότερα φέτος. Για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ε.Ε., θα δανειστεί στις κεφαλαιαγορές έως 750 δισ. ευρώ σε τιμές 2018 ή έως περίπου 800 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Αυτό θα μεταφράζεται σε όγκο δανεισμού κατά μέσο όρο περίπου 150 δισ. ευρώ ετησίως μεταξύ των μέσων του 2021 και του τέλους 2026, γεγονός που θα καταστήσει την Ε.Ε. έναν από τους μεγαλύτερους εκδότες σε ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τις εξόδους της Κομισιόν στις αγορές θα υποστηρίξουν 39 επενδυτικές εταιρείες και τράπεζες.Χάρη στην άριστη (ΑΑΑ) πιστοληπτική ικανότητα της Ε.Ε., η Επιτροπή θα μπορεί να δανειστεί με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Έπειτα από κάθε δανεισμό, η Επιτροπή θα μεταβιβάσει το όφελος στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. απευθείας όταν τους παρέχει δάνεια ή στον προϋπολογισμό της Ένωσης με τη μορφή χαμηλών…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: