ΔΕΗ: Αγορά 1.000 μετοχών από κ. Στέφανο Θεοδωρίδη

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, προέβη την 6.4.2021 σε αγορά 1.000 μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας €9.100.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2021

 

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: