“Διαχείριση Υβριδικών Απειλών και Κρίσεων”- Σεμινάριο στελεχών των ΕΔ

"Διαχείριση Υβριδικών Απειλών και Κρίσεων"- Σεμινάριο στελεχών των ΕΔ

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

https://www.etsy.com/listing/804994360/bracelet-handmade-women-gold-plated

"Διαχείριση Υβριδικών Απειλών και Κρίσεων"- Σεμινάριο στελεχών των ΕΔ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σεμινάριο Ενημέρωσης Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με τίτλο: «Εφαρμοσμένη και Ολιστική Διαχείριση Υβριδικών Απειλών και Κρίσεων» που διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΘΑ, και πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ικάρων κατά το μήνα Απρίλιο, με τη συμμετοχή Στελεχών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και συναρμόδιων υπηρεσιακών φορέων.

Όπως επισημάνθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΘΑ, Δρ. Κωνσταντίνο Μπαλωμένο, στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο ασταθές και έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον πρωταρχικής σημασίας ζήτημα είναι η αποτελεσματική διαχείριση των Υβριδικών τύπου απειλών και κρίσεων. Οι διαχειριστές των εν λόγω κρίσεων, καλούνται να διαμορφώσουν έναν κατάλληλο μηχανισμό διαχείρισης, ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα, τη σύγχυση, το χάος, την ανασφάλεια, τις ταχεία εξελισσόμενες καταστάσεις και τις πολλαπλές πιέσεις του εθνικού συστήματος κατά τη διεξαγωγή και κορύφωση μιας Υβριδικής απειλής/κρίσης.

Στη βάση αυτή, επιδίωξη του Σεμιναρίου ήταν να φέρει σε επαφή στελέχη που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων κατά τη διαχείριση εθνικών κρίσεων, στελέχη που υλοποιούν τις αποφάσεις αυτές σε επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς και εμπειρογνώμονες, ειδικούς και ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με την μελέτη και ανάλυση των Υβριδικών απειλών/κρίσεων και παράλληλα, να ενημερώσει και εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στο αντικείμενο της ολιστικής διαχείρισης Υβριδικών απειλών και κρίσεων.

Υπό το πρίσμα αυτό, μελετήθηκαν διεξοδικά προηγούμενες Υβριδικών απειλές και κρίσεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αντλήθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα από τη διαχείρισή τους, αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων και κατατέθηκαν προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του υπάρχοντος εθνικού μηχανισμού στην Ελλάδα.

Κατά τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου αναπτύχθηκαν ζητήματα Διαχείρισης Κινδύνων, Ηγεσίας, Διοίκησης και Λήψης Αποφάσεων, Επιχειρησιακής, και Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων καθώς και της Στρατηγικής Επικοινωνίας κατά τη Διαχείριση Κρίσεων.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν το φαινόμενο της κρίσης, να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο προκειμένου να είναι σε θέση να την προσδιορίσουν, να αναγνωρίσουν τα παραγωγικά της αίτια και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της, να διακρίνουν τις φάσεις εξέλιξής της και τελικώς, να προβαίνουν στην αποτίμηση των επιπτώσεών της.

Επιδίωξη του Σεμιναρίου επίσης, αποτέλεσε η προετοιμασία των συμμετεχόντων, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν επιχειρησιακά και επικοινωνιακά, με επάρκεια και αποτελεσματικότητα, οποιαδήποτε κρίση ή έκτακτο περιστατικό, συνδυάζοντας τη θεωρία και την εφαρμοσμένη πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό και για να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αναπτύχθηκε στους συμμετέχοντες του Σεμιναρίου η σπουδαιότητα της…

Ποιοτική & Οικονομική VoIP Τηλεφωνία
Source link

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: