Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Υιοθετεί προβλέψεις προϋπολογισμού 2021- Καθοριστικός παράγοντας η εξέλιξη της πανδημίας 

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Υιοθετεί προβλέψεις προϋπολογισμού 2021- Καθοριστικός παράγοντας η εξέλιξη της πανδημίας 

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην γνώμη του για τον  προϋπολογισμό υιοθετεί τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, χαρακτηρίζει κρίσιμους τους επόμενους μήνες καθώς καθοριστικός παράγοντας είναι η εξέλιξη της πανδημίας και ο πιθανός υγειονομικός της έλεγχος με βάση την προσδοκία ότι κατά το  δεύτερο μισό του 2021 θα μπορεί να επεκταθεί ο κατάλληλος εμβολιασμός του πληθυσμού.  Εικότερα, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο εκτιμά:  α) Οι μακροοικονομικές προβλέψεις επί των οποίων στηρίζεται το σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με εκείνες του προσχεδίου. Έχει περιοριστεί η προσδοκώμενη για το 2021  αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ από 7,5% σε 4,8%, ενώ έχει αναπροσαρμοστεί προς τα άνω σε 10,5% η πρόβλεψη για την έκταση της ύφεσης στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. «Η ανωτέρω διόρθωση των προβλέψεων συνάδει προς τις επιφυλάξεις που είχε καταθέσει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβουλίου και ιδίως προς τις επιπτώσεις των μέτρων που λήφθηκαν πρόσφατα για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας» επισημαίνεται. β) Οι δημοσιονομικές προβλέψεις του προϋπολογισμού αποτυπώνουν τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης πάνω στα δημόσια έσοδα και στις δημόσιες δαπάνες. Η ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Σύμφωνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επιτρέπει την προσωρινή απόκλιση από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών στόχων της χώρας μας που ισχύουν στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας για το 2021. γ) Οι εν λόγω προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών συγκλίνουν προς εκείνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ σε σχέση με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 2021. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιορίζει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 6,3% του ΑΕΠ και ο ΟΟΣΑ στο 6,6% του ΑΕΠ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε, από την πλευρά του, παρουσιάσει  μια πιο αισιόδοξη πρόβλεψη, εκτιμώντας ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 3% του ΑΕΠ, αλλά χωρίς να έχει συνυπολογίσει τις επιπτώσεις του τρέχοντος κύματος της πανδημίας. Πίνακας 1: Προβλέψεις για τη πορεία του δημοσιονομικού αποτελέσματος 2021 ως % του ΑΕΠ   Ημερομηνία δημοσίευσης 2021 (προβλέψεις) Υπουργείο Οικονομικών Νοέμβριος 2020 -6,7% Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νοέμβριος 2020 -6,3% ΔΝΤ Οκτώβριος 2020 -3,0% ΟΟΣΑ[1]   (δυσμενές σενάριο) Ιούνιος 2020 -6,6% Πηγές:  1) European Commission, AMECO. 2) IMF, World Economic Outlook: A long and difficult ascent, Οκτώβριος 2020. 3) OECD, “Economic Outlook No 107”, Ιούνιος 2020.  Το ΕΔΣ αναφέρει πως «το ισοζύγιο της…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: