Δίωξη και για «ξέπλυμα» για τους στημένους αγώνες!

Δίωξη και για «ξέπλυμα» για τους στημένους αγώνες!

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Στα αδικήματα για τα οποία εφαρμόζονται οι ποινές για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» εντάσσονται και όσοι εμπλέκονται σε στημένους αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ κ.λπ., με τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Δικαιοσύνης, με στόχο να επικαιροποιηθεί και να προσαρμοστεί στις τρέχουσες συνθήκες ο ισχύων νόμος 4557/2018.

Επίσης, με σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου.

Συνακόλουθα, επιδιώκονται η βελτίωση και η ενίσχυση της εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ούτως ώστε αυτή να επικαιροποιηθεί και να ευθυγραμμιστεί με τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών.

«Στημένοι» αγώνες και άλλα 26 αδικήματα

Σε ότι αφορά στα αδικήματα για τα οποία επιβάλλονται διώξεις και για μαύρο χρήμα, διευρύνεται ο σχετικός κατάλογος και εντάσσονται μεταξύ των βασικών αδικημάτων και η δωροδοκία και δωροληψία για την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων.

Επίσης, η αναλυτική παράθεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων του προτεινόμενου άρθρου αποσκοπεί στο να καταστεί ευχερής ο έλεγχος εκ μέρους των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων της συμμορφώσεως ή μη του εσωτερικού νομοθέτη στην Οδηγία. Επιπλέον θεωρήθηκε αναγκαίο, να επισημανθούν με σαφήνεια τα σοβαρότερα εγκλήματα από τα οποία προκύπτει άμεσα και αιτιατά περιουσιακό προϊόν, ώστε να υφίσταται μια επαρκώς αντιπροσωπευτική καταγραφή των εγκλημάτων αυτών.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο, ως «βασικά αδικήματα» νοούνται τα ακόλουθα:

Η εγκληματική οργάνωση.
Οι τρομοκρατικές πράξεις, η τρομοκρατική οργάνωση και η αξιόποινη υποστήριξη και χρηματοδότησή τους 
Η δωροληψία και η δωροδοκία πολιτικών προσώπων και δικαστικών λειτουργών και η δωροληψία και η δωροδοκία υπαλλήλου.
Η εμπορία επιρροής-μεσάζοντες και η δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα και η δωροδοκία-δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.
Τα εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών και η…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: