ΕΧΑΕ: Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α.

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

 

ΕΧΑΕ: Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α.
 
12 Ιανουαρίου 2021
 
 
Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α.
ΕΧΑΕ: Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α.

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στη σύνθεση του δείκτη FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας “PAPERPACK ΑΒΕΕ” της 05/01/2021. 

Πιο συγκεκριμένα, η ευρεία διασπορά (Free Float) των μετοχών της εταιρείας έπεσε κάτω από το ελάχιστο όριο του 15% ως κριτήριο συμμετοχής στη σύνθεση του δείκτη σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες.

Συνέπεια των παραπάνω, οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας “ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.” με συντελεστή στάθμισης 37%.

Η αντικατάσταση θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Πέμπτης 14/01/2021.

 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου ΕΧΑΕ: Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α.

 

 

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου ΑθηνώνΕΧΑΕ: Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Κατέχει δε το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας  ISO22301 για το σύνολο των εταιρειών του, καθώς επίσης και για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες και παρεχόμενα προϊόντα & υπηρεσίες.

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρίες μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).

Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα του www.athexgroup.gr.

Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, τηλ. 210-3366 800, fax. 210-3366 101

ΕΧΑΕ: Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: