ΕΧΑΕ: Χαρακτηριστικά – Μεθοδολογία – Σύνθεση

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

ΕΧΑΕ: Χαρακτηριστικά - Μεθοδολογία - Σύνθεση

 
ΕΧΑΕ: Χαρακτηριστικά - Μεθοδολογία - Σύνθεση
 
20 Ιουλίου 2021
 
 
Χαρακτηριστικά – Μεθοδολογία – Σύνθεση
ΕΧΑΕ: Χαρακτηριστικά - Μεθοδολογία - Σύνθεση

 

 • Χαρακτηριστικά Δείκτη
ΕΧΑΕ: Χαρακτηριστικά - Μεθοδολογία - Σύνθεση

 

 • Αριθμός Μετοχών Σύνθεσης Δείκτη: 60
 • Τύπος Δείκτη: Σταθμισμένης Κεφαλαιοποίησης
 • Τιμή Εκκίνησης : 1.000 μον
 • Ημερομηνία Έναρξης Υπολογισμού: 02/08/2021
 • Αναθεώρηση: Σε ετήσια βάση (Νοέμβριο)
 • Στάθμιση (Capping): Κάθε εξάμηνο (Ιούνιο, Δεκέμβριο)

Αξιοποιεί την Μελέτη / Αξιολόγηση “Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών” του Ε.Κ.ΠΑ. για το βαθμό υιοθέτησης από πλευράς εισηγμένων εταιρειών των ESG δράσεων όπως αυτές αναφέρονται στα δημοσιευμένα στοιχεία μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τυποποιούνται σύμφωνα με τον “Οδηγό Δημοσιοποίησης ESG Πληροφοριών” του Χ.Α. 

Η πρώτη αξιολόγηση προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία του 2019.

 • Κριτήρια Καταλληλότητας
 • Εταιρείες εισηγμένες στη Κύρια Αγορά του Χ.Α.
 • Ελάχιστη Ευρεία Διασπορά (free float) μεγαλύτερη από 15%
 • Βαθμολογία ESG μεγαλύτερη ή ίση από 0.30
 • Διαδικασία Επιλογής
 • Οι εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας θα ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά με βάση την τελική ESG βαθμολογία τους
 • Οι 60 πρώτες εταιρείες της κατάταξης θα συμμετέχουν στη σύνθεση του δείκτη.  
 • Στην αρχική σύνθεση του δείκτη, θα συμμετέχουν 35 εταιρείες.
 • Διαδικασία Στάθμισης
 • Υιοθετείται μεθοδολογία προσδιορισμού του βάρους (Weight) κάθε εταιρείας που λαμβάνει υπόψη και την ESG βαθμολόγησή της στη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου του δείκτη.
 • Η κεφαλαιοποίηση κάθε εταιρίας σταθμίζεται με έναν συντελεστή που προκύπτει από το γινόμενο του συντελεστή ευρείας διασποράς (Free Float) με την ESG βαθμολογία.
 • Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής κάθε συμμετέχουσας στο δείκτη στο 10% της αξία του χαρτοφυλακίου του δείκτη (capping process).
 • Σύνθεση Δείκτη
 • Η τελική στάθμιση της σύνθεσης του δείκτη θα προκύψει με βάση τις τιμές των μετοχών της 23/07/2021
 • Η σύνθεση του δείκτη με βάση τις τιμές των μετοχών της 16/07/2021

 

ΕΧΑΕ: Χαρακτηριστικά - Μεθοδολογία - Σύνθεση

 

 

 

 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου ΕΧΑΕ: Χαρακτηριστικά - Μεθοδολογία - Σύνθεση

 

 

 

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου ΑθηνώνΕΧΑΕ: Χαρακτηριστικά - Μεθοδολογία - Σύνθεση

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: