ΕΧΑΕ: Δελτίο Τύπου Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

 

ΕΧΑΕ: Δελτίο Τύπου Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών

 

 

16ης Οκτωβρίου 2020

 

Δελτίο Τύπου Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών – Χρηματιστήριο Αθηνών

ΕΧΑΕ: Δελτίο Τύπου Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών

 

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 200.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της εταιρίας “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.” (ISIN: GRC419120ΑD7), οι οποίες θα προκύψουν από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €200.000.000, υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα έχουν γνωστοποιηθεί από τον Εκδότη.

 

Επίσης, στη σημερινή της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών των εταιριών “ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” (ISIN: GRS364253005) και “PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” (ISIN: GRS497003012) από την Κατηγορία Επιτήρησης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, δεδομένου ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για την υπαγωγή τους στην εν λόγω κατηγορία.

 

 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου ΕΧΑΕ: Δελτίο Τύπου Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών

 

 

 

 

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών
ΕΧΑΕ: Δελτίο Τύπου Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Κατέχει δε το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας  ISO22301 για το σύνολο των εταιρειών του, καθώς επίσης και για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες και παρεχόμενα προϊόντα & υπηρεσίες.

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: