ΕΧΑΕ: Εκλογή νέου διευθύνοντος συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ATHEX) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, εξέλεξε ως νέο εκτελεστικό μέλος του και ανέθεσε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας στον κ. Ιωάννη (Γιάννο) Κοντόπουλο σε αντικατάσταση του κ. Σωκράτη Λαζαρίδη.

Κατά την ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα ως ακολούθως:

1.   Γεώργιος Χαντζηνικολάου          Πρόεδρος του ΔΣ μη εκτελεστικό μέλος

2.   Αλέξιος Πιλάβιος                            Αντιπρόεδρος του ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος

3.   Ιωάννης Κοντόπουλος                  Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

4.   Κωνσταντίνος Βασιλείου             μη εκτελεστικό μέλος

5.   Δημήτριος Δόσης                           ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6.   Γεώργιος Δουκίδης                        ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7.   Ιωάννης Εμίρης                               μη εκτελεστικό μέλος

8.   Πολυξένη Καζόλη                           ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

9.   Θεανώ Καρποδίνη                         ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

10. Nicholaos Krenteras                      ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

11. Ιωάννης Κυριακόπουλος             μη εκτελεστικό μέλος

12. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου     ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

13  Παντελής Τζωρτζάκης                   ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Ιωάννης Κοντόπουλος, με αντίστοιχες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων αναλαμβάνει επίσης τη θέση του εκτελεστικού μέλους και Διευθύνοντος Συμβούλου στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου “Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.” (ATHEXClear) και “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.” (ATHEXCSD) σε αντικατάσταση του κ. Σωκράτη Λαζαρίδη.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: