ΕΧΑΕ: Υπολογισμός Υποθετικού Κεφαλαίου 31/05/2021

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

04/06/2021

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (CRR) και του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (EMIR), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ATHEXClear) κοινοποιεί τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του υποθετικού κεφαλαίου με ημερομηνία αναφοράς 31/05/2021.

Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος

ATHEXClear

Αναγνωριστικός κωδικός κεφαλαίου εκκαθάρισης

Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Παραγώγων

Ημερομηνία υπολογισμού

2021 05 31

Υποθετικό κεφάλαιο (KCCP)

EUR 0

Άθροισμα των προχρηματοδοτούμενων εισφορών (DFCM)

EUR 14 039 930

Ποσό των προχρηματοδοτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν, πριν χρησιμοποιηθούν οι εισφορές των υπόλοιπων εκκαθαριστικών μελών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης (DFCCP)

EUR  804 998

Συνολικός αριθμός των εκκαθαριστικών μελών (Ν)

18

Συντελεστής συγκέντρωσης (β)

0. 606

Συνολικό ποσό του αρχικού περιθωρίου

EUR 86 517 482

 

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: