ΕΕ: Στις τελευταίες θέσεις του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2021 η Ελλάδα

ΕΕ: Στις τελευταίες θέσεις του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2021 η Ελλάδα

Η Ελλάδα κατατάσσεται 25η μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2021.

Όπως αναφέρεται στη συνοδευτική έκθεση των αποτελεσμάτων του Δείκτη, που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα συνεχίζει να βελτιώνει τις επιδόσεις της σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους του δείκτη DESI, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η βαθμολογία της (37,3) εξακολουθεί να είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (50,7), ενώ η πρωτοπόρος Δανία βαθμολογείται με 70.

Η χώρα σημείωσε μικρή πρόοδο πέρυσι, όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες. Όσον αφορά την παράμετρο του ανθρώπινου κεφαλαίου, η Ελλάδα κατατάσσεται 21η μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, θεωρείται χαμηλό (51%).

Το ποσοστό των απασχολούμενων ειδικών ΤΠΕ παρέμεινε χαμηλό το 2020 (2%) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (4,3%). Από την άλλη, το ποσοστό των απασχολούμενων γυναικών ειδικών του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επί του συνόλου των ειδικών ΤΠΕ που απασχολούνται στην Ελλάδα, αυξάνεται ραγδαία (από 20% το 2019 σε 27% το 2020) και είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (19%), καθιστώντας την Ελλάδα πρωτοπόρο σε αυτόν τον τομέα.

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, με συνολική βαθμολογία 37,7 (με μέσο όρο 50,2 στην ΕΕ), η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση στην ΕΕ. Η διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps παρέμεινε πολύ χαμηλή (3% το 2020 από 1% το 2019) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (34%). Η συνολική διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών εξακολουθεί να προχωρά, φτάνοντας στο 77% το 2020 από 76% το 2019 (συμβαδίζοντας με τον μέσο όρο της ΕΕ).

Η χώρα άρχισε πλέον να αναπτύσσει δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, αν και, όπως αναφέρεται, εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ στην κάλυψη των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη δικτύων ανθεκτικών στις μελλοντικές εξελίξεις είναι πιθανό να επιταχυνθεί με τις αναμενόμενες επενδύσεις στις οπτικές ίνες και την ανάπτυξη του δικτύου 5G. Η Ελλάδα συγκεντρώνει 99% στον δείκτη ετοιμότητας 5G, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι έχει εκχωρηθεί το σύνολο σχεδόν των καινοτόμων ζωνών του εναρμονισμένου σε επίπεδο ΕΕ φάσματος 5G.

Όσον αφορά την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 22η θέση στην ΕΕ. Από τις ελληνικές επιχειρήσεις το 19% χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σύγκριση με…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: