ΕΛΙΝΟΙΛ: Αύξησε τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο

ΕΛΙΝΟΙΛ: Αύξησε τα καθαρά κέρδη το α' εξάμηνο

Μιλήστε φθηνά & ποιοτικά σε Κινητά & Σταθερά Ελλάδας | voipphone.com.gr |

Θετικά αποτελέσματα «παρήγαγε» η ΕΛΙΝΟΙΛ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. Συγκεκριμένα τα κέρδη μετά φόρων έφτασαν στα 1,27 εκατ.ευρώ έναντι των 200 χιλιάδων ευρώ που καταγράφηκα πέρυσι, ενώ αυξήθηκαν και τα EBITDA, που ανήλθαν σε 7,67 εκατ.ευρώ.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ανήλθε κατά το α’ εξάμηνο του 2021, σε €681,42 εκατ. έναντι €825,37 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2020, καταγράφοντας μείωση 21,15%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 21,5 εκατ. έναντι €23,9 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2020 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €7,67 εκατ. έναντι €6,54 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 14,7%.

Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) κατά το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε κέρδη €1,77 εκατ. έναντι €0,56 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2020, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €1,27 εκατ. έναντι €0,20 εκατ. του αντιστοίχου περσινού διαστήματος. 
 
Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το α’ εξάμηνο του 2021 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €6,81 εκατ. έναντι €5,57 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2020. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €1,89 εκατ. έναντι €0,5 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε κέρδη €1,36 εκατ. έναντι €0,28 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2020.
 
Επίσης, η ελίν Σταθμοί και η ελίν Ναυτική παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα, ενώ αντίθετα τα λειτουργικά αποτελέσματα της ελίν Τεχνικής έχουν επηρεαστεί αρνητικά λόγω ανατίμησης υλικών των έργων της που είναι σε εξέλιξη. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Verd συνεισέφερε θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Απολογισμός α’ εξαμήνου 

Το τρίτο κύμα της πανδημίας με τον σημαντικό περιορισμό των μετακινήσεων που επέβαλλε, ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που διαμόρφωσε την πορεία της αγοράς στο α΄ εξάμηνο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 
Οι συνολικές πωλήσεις υγρών καυσίμων υποχώρησαν στο -7% το 2020. Αντίθετα με ό,τι συνέβη στα δύο πρώτα κύματα της πανδημίας και κυρίως στο πρώτο, τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, όπου οι πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης και λόγω των ιστορικά χαμηλών τιμών, κινήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καλύπτοντας εν μέρει τις σημαντικές μειώσεις στις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης, στο α΄ τρίμηνο του 2021, οι πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης κινήθηκαν πολύ…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: