Έλτον: Ανακοίνωση σύστασης Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων (ορθή επανάληψη)

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης σύστασης Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Εταιρία “ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ” ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 27ης Μαίου 2021 και κατόπιν σχετικής απόφασης υπ. Αριθμ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Μαίου 2021, αποφάσισε την σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και συγκεκριμένα τον κο Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., τον κο Αντώνιο Μούζα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τον κο Χρήστο Πουλή μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  

Η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας, ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος {…},  γεννηθείς {…}, κάτοχος της υπ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής.

2. Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος {…},  γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ αριθμ. {…}  ΑΔΤ, του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής .

3.  Χρήστος Πουλής του Κων/νου, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος {…}, γεννηθείς {…}, κάτοχος του υπ’ αριθμ. {…} ΑΔΤ του ΑΤ {…}, ΑΦΜ {…}, Δ.Ο.Υ. {…}, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής .

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων λήγει όπως και του ΔΣ στις 16/6/2023.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: