Ενισχύονται οι εναλλακτικές παροχές κεφαλαίων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Ενισχύονται οι εναλλακτικές παροχές κεφαλαίων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Tην ενίσχυση του ρόλου των εναλλακτικών παρόχων κεφαλαίων στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε σχέση με την παραδοσιακή τράπεζα προβλέπει έκθεση της PwC, υπό τον τίτλο: Securing your tomorrow, today – The future of financial services.

Τα τελευταία 10 χρόνια, η συνολική δανειοδότηση από εναλλακτικούς παρόχους κεφαλαίων έχει ξεπεράσει τον ρυθμό ανάπτυξης των παραδοσιακών δανειστών, με τις “μη τράπεζες” να καταγράφουν σωρευτικό μέσο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) της δανειοδότησης ύψους 2,3%, σε σύγκριση με CAGR ύψους 0,6% των τραπεζών. Η τάση αυτή πιθανόν να επιταχυνθεί καθώς οι δείκτες βασικού κεφαλαίου – λόγω απομείωσης της αξίας του ενεργητικού ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19 – θα περιορίζουν τη δανειοδοτική δυνατότητα των τραπεζών, ειδικά στην Ευρώπη.

Μη παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης, όπως τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τα κρατικά επενδυτικά ταμεία και οι ίδιες οι κυβερνήσεις, θα χρειαστεί να καλύψουν το κενό ώστε να χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη.

Το 2019, οι εναλλακτικοί πάροχοι κεφαλαίων – μεταξύ των οποίων τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία – δάνεισαν 41 τρισ. δολάρια, σε σύγκριση με 38 τρισ. δολάρια που δάνεισαν οι παραδοσιακοί δανειστές. Συγκεκριμένα, η ανάλυση της PwC δείχνει ότι σημειώθηκε ουσιαστική αύξηση του ιδιωτικού χρέους, γεγονός που καθιστά τα μη τραπεζικά ιδρύματα ως βασική εναλλακτική. Από το 2010 το CAGR του ιδιωτικού χρέους έχει αυξηθεί κατά 11%.

Για τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η άνοδος των εναλλακτικών παρόχων φέρνει στην επιφάνεια ερωτήματα σχετικά με το ρόλο μιας τράπεζας ως πάροχος κεφαλαίου, αναφέρει ο John Garvey, Global Financial Services Leader της PwC.

«Η άνοδος των εναλλακτικών παρόχων κεφαλαίων και ο αντίκτυπος του COVID-19 σε παραδοσιακούς δανειστές έχει φέρει στο προσκήνιο την μελλοντική εξέλιξη των διαφόρων μοντέλων χρηματοδότησης. Για τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η αλλαγή αυτή έχει σημαντική επίδραση στο επιχειρηματικό τους μοντέλο και στην κερδοφορία τους. Οι τράπεζες θα χρειαστεί να σκεφτούν γρήγορα εναλλακτικούς τρόπους ώστε να συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας, καθώς ο κλάδος πραγματοποιεί τη μετάβαση προς ένα μοντέλο που βασίζεται σε πλατφόρμες».

Για τους ασφαλιστές και τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και πλούτου, οι προκλήσεις φαντάζουν εξίσου δύσκολες. Βάσει των ευρημάτων της έκθεσης, ο συνδυασμός των σχεδόν μηδενικών επιτοκίων και η άνοδος των αποκλειστικά ψηφιακών παικτών, θα οδηγήσει όλο το εύρος των προϊοντικών χαρτοφυλακίων σε στενότερα…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: