Ενισχύσεις ύψους 300 εκατ. για έργα έρευνας και καινοτομίας

Ενισχύσεις ύψους 300 εκατ. για έργα έρευνας και καινοτομίας

Από την έντυπη έκδοση Του Σταμάτη Ζησίμου[email protected] Επενδυτικά σχέδια στους το μείς έρευνας και καινοτομίας, προϋπολογισμού έως και 2 εκατ. ευρώ, θα επιδοτήσει το πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027». Το «Ερευνώ Καινοτομώ 20212027» αποτελεί την πρώτη δράση που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις -με έμφαση στις μικρομεσαίες (ΜμΕ)και σε ερευνητικούς οργανισμούς, ενώ οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν έργα έρευνας και καινοτομίας. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα έρχεται ως συνέχεια της αντίστοιχης δράσης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2014-2020), στην οποία κατατέθηκαν για χρηματοδότηση περισσότερες από 5.500 αιτήσεις. Συνοπτικά, το «Ερευνώ Καινοτομώ 2021-2027» αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών δικαιούχων με παρεμβάσεις όπως: – Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, με έμφαση στις ΜμΕ. – Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση. – Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα, αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας. – Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. – Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης (brain gain). – Σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα. Οι τέσσερις άξονες Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε από ομάδες επιχειρήσεων είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και αφορά τέσσερις εξειδικευμένους τομείς-άξονες. Αυτοί είναι: 1 Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις. 2 Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. 3 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. 4 Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις….

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: