Επ. Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 658.328ευρώ σε 6 εταιρίες του κλάδου εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός

Επ. Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 658.328ευρώ σε 6 εταιρίες του κλάδου εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός

Μιλήστε φθηνά & ποιοτικά σε Κινητά & Σταθερά Ελλάδας | voipphone.com.gr |

Πρόστιμο 658.328,18 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε έξι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ανακοίνωση της επιτροπής:

Με την υπ’ αρ. 757/2021 απόφασή της, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) αποφάσισε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 658.328,18 ευρώ στις εταιρίες:

  •   ΤΑΙΜ ΣΕΝΤΕΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  •   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΤΖΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ IKE
  •   SHOP & TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  •   SYMBOL ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  •   ORIS SA και
  •   AMER SPORTS EXPORT GMBH,

   για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/ και 101 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στην αγορά εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός.

Η υπόθεση αφορά την εξέταση της καταγγελίας της εταιρείας ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά διαφόρων εισαγωγέων/διανομέων ρολογιών χειρός για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/ και 101 ΣΛΕΕ, και της σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) στην αγορά εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός για πιθανολογούμενες παραβατικές πρακτικές επιχειρήσεων στην εν λόγω αγορά.

Διαδικασία

Η εταιρεία ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε τον Ιούλιο του 2017 καταγγελία ενώπιον της ΕΑ στρεφόμενη κατά διαφόρων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός.

Στη συνέχεια, η ΓΔΑ εκκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα στον συγκεκριμένο κλάδο πραγματοποιώντας σειρά μέτρων έρευνας (επιτόπιους ελέγχους, ερωτηματολόγια, κ.ά.).  

Η σχετική Εισήγηση κοινοποιήθηκε στις καταγγελλόμενες και ελεγχόμενες εταιρίες τον Δεκέμβριο του 2020. Η ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Ολομέλειας της ΕΑ έλαβε χώρα τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2021.

Σύμφωνα με την Εισήγηση, από τα στοιχεία που προσκόμισε η καταγγέλλουσα, καθώς και από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από επιτόπιους ελέγχους και λοιπά μέτρα έρευνας της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι οι ως άνω εταιρείες έχουν υιοθετήσει, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα η καθεμία κατά την περίοδο 2011 έως και σήμερα, πρακτικές, οι οποίες, ανά περίπτωση, έχουν λάβει τη μορφή:

   (α) καθορισμού τιμών μεταπώλησης, ή/και

   (β) ενέργειες για τον περιορισμό του παράλληλου εμπορίου, ή/και

   (γ) περιορισμού αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ μελών δικτύου επιλεκτικής διανομής, ή/και

   (δ)…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: