Επερώτηση Συλλόγου Δανειοληπτών για τη λειτουργία εταιρειών προς όφελος πιστωτικών ιδρυμάτων

Επερώτηση Συλλόγου Δανειοληπτών για τη λειτουργία εταιρειών προς όφελος πιστωτικών ιδρυμάτων

Επερώτηση προς τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Ά. Γεωργιάδη καταθέτει ο Σύλλογος Δανειοληπτών &ΠΚΒΕ, κατόπιν της απάντησής του υπουργού στις 11 Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη χωρίς εξουσιοδότηση λειτουργία εταιρειών και των νομικών α-ντιπροσώπων προς όφελος των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα που κατέδειξε ο Σύλλογός, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα από το οποίο επιτρέπεται η δραστηριοποίηση και κίνηση εταιρειών και επαγγελματιών χωρίς κανέ-ναν έλεγχο, ενάντια στα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών. Ο υπουργός κ. Γεωργιάδης, σημειώνει ο Σύλλογος,  απαντώντας στην κοινοβουλευ-τική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Αμανατίδης, παρέπεμψε σε έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Κατα-ναλωτή, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για την υπα-γωγή των Δικηγόρων/Δικηγορικών Εταιρειών στο σύστημα επιβολής διοικητικών κυ-ρώσεων. Εντόπισε δηλαδή, υπογραμμίζει ο Σύλλογος  και αποδέχτηκε το νομικό κενό, όμως δεν φαίνεται να προτείνει οτιδήποτε για τη λύση του, επιτρέποντάς μας να σχολιά-σουμε ότι παρακάμπτει έτσι το θέμα μαζί με τις ευθύνες που έχει ως νομοθετικό μέ-λος της κυβέρνησης. Η επερώτηση που καταθέτει θέτει το ερώτημα κατά πόσο ο υπουργός προτίθεται, όπως είναι η υποχρέωση και αρμοδιότητά του από τη θέση που βρίσκεται, να νομο-θετήσει για την κάλυψή του θέματος και υπέρ της προστασίας των πολιτών ή να επι-τρέψει με την ανοχή του να συνεχιστεί η παρανομία. Αναλυτικά η επιστολή του Συλλόγου:  Κύριε Υπουργέ, Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 131958/11, 12. 2020 απάντηση του Υπουργείου σας στην αναφορά με Α.Π. 306/11-11-2020, μας παραπέμπετε στο με αριθμό 125314/26.11.2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για την υπαγωγή των Δικηγόρων/Δικηγορικών Εταιρειών στο σύστημα επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Όπως εξηγούμε αναλυτικά παρακάτω, με τις αναφορές σε διατάξεις που αφήνουν νομικά κενά και επιτρέπουν παρανομίες δημιουργώντας καθημερινά προβλήματα στους πολίτες, στην ουσία αποφεύγετε να λάβετε τις ευθύνες σας ως αρμόδιος Υπουργός και να λάβετε τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προστασία των συμπολιτών μας και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας. Αναλυτικότερα, στο ανωτέρω έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, στην Ενότητα με τίτλο «Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές από Δικηγόρους/Δικηγορικά Γραφεία», αναφέρεται…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: