Έρχονται οι συλλογικές αγωγές καταναλωτών

Αποζημίωση μέσω συλλογικών αγωγών θα μπορούν να διεκδικούν πλέον οι καταναλωτές των οποίων τα συμφέροντα θίγονται από αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζουν ορισμένοι προμηθευτές – επιχειρήσεις.Οι συλλογικές αγωγές καταναλωτών προβλέπονται στο πλαίσιο επικείμενης ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας 2020/1828. Σημειώνεται ότι η ενσωμάτωση της εν λόγω οδηγίας θα γίνει με σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο ήδη βρίσκεται υπό καθεστώς δημόσιας διαβούλευσης. Σύμφωνα με αυτό, δικαίωμα συλλογικών αγωγών (αντιπροσωπευτικές αγωγές) θα έχουν οι καταναλωτικές οργανώσεις που θα εγγράφονται στο σχετικό μητρώο.Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα τηρείται Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών (ΜΕΚ), το οποίο αποτελείται από δύο διακριτά υπομητρώα:α) το Μητρώο Νομιμοποιούμενων Φορέων για την άσκηση Αντιπροσωπευτικών Αγωγών (ΜΗΝΦΑΑ), όπου εγγράφονται οι ενώσεις καταναλωτών που ορίζονται ως νομιμοποιούμενοι φορείς για την άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών, σύμφωνα με τους ορισμούς της οδηγίας, καιβ) το Μητρώο Λοιπών Ενώσεων Καταναλωτών (ΜΗΛΕΚ) όπου εγγράφονται οι λοιπές ενώσεις καταναλωτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.Ωστόσο, αντιπροσωπευτικές αγωγές ενώπιον δικαστηρίων ασκούν αποκλειστικά οι ενώσεις καταναλωτών που έχουν εγγραφεί στο ΜΗΝΦΑΑ.Όπως ορίζει το σχέδιο νόμου, με την αγωγή για επανόρθωση ή αποκατάσταση ο νομιμοποιούμενος φορέας, δηλαδή η καταναλωτική οργάνωση, αιτείται να υποχρεωθεί ο προμηθευτής να παράσχει στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές μέσα έννομης προστασίας, όπως αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση, επισκευή, αντικατάσταση, μείωση του τιμήματος, καταγγελία της σύμβασης ή επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος.Στην αγωγή για επανόρθωση ή αποκατάσταση δεν είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός των μεμονωμένων καταναλωτών που δικαιούνται να επωφεληθούν από τα μέσα έννομης προστασίας, αλλά αρκεί η περιγραφή της ομάδας των καταναλωτών που δικαιούνται να επωφεληθούν από αυτά.Εν συνεχεία, οι μεμονωμένοι καταναλωτές μπορούν να εκφράσουν τη ρητή βούλησή τους να εκπροσωπηθούν από τον νομιμοποιούμενο φορέα στο πλαίσιο αγωγής για επανόρθωση ή αποκατάσταση και να δεσμευθούν από το αποτέλεσμά της, μέχρι την υποβολή των προτάσεων επί της αγωγής. Ακολούθως ο νομιμοποιούμενος φορέας συνυποβάλλει με τις προτάσεις του τις βεβαιώσεις των μεμονωμένων καταναλωτών που έχει παραλάβει.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: