ΕΥΑΘ: Στις 23 Απριλίου τα αποτελέσματα χρήσης 2020

Alpha Bank: Δελτίο Τύπου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 089/2021 απόφαση του ενέκρινε το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021 της Εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

 

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021.

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2020 : Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2020: Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

Αποκοπή Μερίσματος : Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 (*)

Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 (*)

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 (*)

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2021 : Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: