Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο 3,3937% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Mevaco: Μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την περίοδο από 09/02/2021-12/02/2021, αγόρασε συνολικά 23.085 ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας, ως ακολούθως:

Ημερομηνία

Αριθμός
Μετοχών

Μέση Τιμή Κτήσης (ευρώ)

Συνολικό
Ποσό (ευρώ)

09/02/2021

5.788

4,997

28.921,86

10/02/2021

5.797

4,997

28.967,72

11/02/2021

5.781

4,994

28.868,72

12/02/2021

5.719

4,999

28.587,73

Σύνολο

23.085

4,997

115.346,03

Μετά τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρία κατέχει πλέον 933.401 ίδιες μετοχές, ποσοστό 3,3937% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: