Φιερατέξ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ.

LAMDA Development: Ο Χαρίτων Κυριαζής προέβη σε αγορά 2.450 μετοχών

Η Εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ – ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ (ΦΙΕΡΑΤΕΞ) γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 10η Σεπτεμβρίου 2021, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σήμερα (13/09/2021) σε σώμα ως ακολούθως:

  1. Ιωάννης Ανεζουλάκης του Δημητρίου,Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. Εκτελεστικό μέλος.
  2. Αθανάσιος Μαντήκος του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό μέλος.
  3. Δημήτριος Ανεζουλάκης του Ιωάννη, Εκτελεστικό μέλος.
  4. Αικατερίνη Ζερβού, Μη Εκτελεστικό μέλος.
  5. Περικλής Κωνσταντινίδης του Ανδρέα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
  6. Λαμπρινή Παπαδοπούλου  του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται πενταετής και λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2026. 

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: