Foodlink: Στις 9 Σεπτεμβρίου η τακτική Γενική Συνέλευση

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

(ΑΡ.Μ.Α.Ε.  38843/03/Β/97/34)

(Γ.Ε.ΜΗ 44413707000)

___________________________

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία   “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ”, και τον διακριτικό τίτλο “ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε..” (εφεξής η “Εταιρεία”), καλεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στα άρθρα 122 και 123 του νόμου 4548/2018 και το Καταστατικό, τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, (Λεωφ. Ειρήνης 47), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2020 (1/1/2020-31/12/2020), καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.
  2. Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.
  3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
  4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση για τη χρήση 2021.
  5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2021 και ορισμός αμοιβής τους.
  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Έγκριση της από 09/08/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί απόκτησης ποσοστού 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” έναντι τιμήματος ύψους τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ. 
  8. Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου οριζομένη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 16:00 π.μ. και στον ίδιο τόπο. Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, θέματα δε Ημερησίας Διατάξεως αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.

<p style="text-align:…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: