Φόρος 33% στα κρυφά εισοδήματα

Με φόρο 33% στον οποίο προστίθεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης καθώς και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται τα εισοδήματα που αποκρύπτουν οι φορολογούμενοι και τα εντοπίζουν οι διασταυρώσεις της Εφορίας.

Οι διασταυρώσεις αφορούν είτε τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών που αποκαλύπτουν αδήλωτες καταθέσεις είτε άλλων περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων.

Πρόκειται για την «προσαύξηση περιουσίας», η οποία σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δεν υπόκειται σε φορολογία, εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή αυτής, καθώς επίσης και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία είτε απαλλάσσεται από το φόρο σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.

Ο ΚΦΕ παρέχει και συγκεκριμένες διεξόδους σε όσους εντοπίζονται να έχουν αποκρύψει εισοδήματα, για να τα δικαιολογήσουν, υπό συγκεκριμένες, φυσικά, προϋποθέσεις.

Σε διαφορετική περίπτωση, που δεν μπορέσει ο υπόχρεος να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων για την απόκτηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεων, ομολόγων, ακινήτων, σκαφών κ.λπ.), τότε ο «πέλεκυς» της εφορίας είναι βαρύς.

Όπως διευκρινίζει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία, θεωρείται (υπό προϋποθέσεις) κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σε περίπτωση διαπίστωσης προσαύξησης, η προσαύξηση αυτή δεν υπόκειται σε φορολογία, εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή αυτής, καθώς επίσης και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία, είτε απαλλάσσεται από τον φόρο σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.

Οι διατάξεις αυτές του ΚΦΕ αναφέρονται σε οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας, που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή και αιτία προέλευσης, και ορίζεται ότι ο φορολογούμενος, έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την πραγματική πηγή ή την αιτία προέλευσης ή ότι η εν λόγω προσαύξηση φορολογήθηκε ή απαλλάχθηκε νόμιμα.

Αν όμως…

Σε περίπτωση που οι αποδείξεις δεν είναι ικανοποιητικές, η οποιαδήποτε προσαύξηση της περιουσίας χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Διευκρινίζεται, πως, η προσαύξηση της περιουσίας μπορεί να αναφέρεται σε κινητή ή ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής, όπως οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη, τραπεζικές καταθέσεις και πάσης φύσεως χρεόγραφα, (μετοχές, τοκομερίδια, ομόλογα,…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: