ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή τετραμελούς μεικτής Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενη από  δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα (1) Μέλος του ΔΣ και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, τα εκλεγέντα Μέλη συνήλθαν σε συνεδρίαση και η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

  1. Απόστολος Ταμβακάκης – Πρόεδρος
  2. Σπυρίδων Καπράλος – Μέλος
  3. Δημήτριος Αφεντούλης – Μέλος
  4. ‘Αγγελος Ταγματάρχης – Μέλος

Η Επιτροπή Ελέγχου θα έχει διετή θητεία.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: