Ι. Κλουκίνας: Διορισμός νέου επικεφαλής Εσωτερικού Ελεγκτή

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

Ανακοίνωση της Εταιρείας

“Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 002052601000

 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Η εταιρεία “Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, κατ’ άρθρ. 17 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 (MAR) και σε συνέχεια της από 26.05.2022 ανακοίνωσής της, ενημερώνει με την παρούσα το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της από 15/06/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσας κατόπιν της από 13/06/2022 απόφασης και δη πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, νέος Επικεφαλής Εσωτερικός Ελεγκτής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνος Πατίστας, σε αντικατάσταση της κας Φωτεινής Βετούλη, η οποία αποχώρησε από την Εταιρεία την 26/05/2022. Ο κ. Πατίστας, όπως εξετάσθηκε και διαπιστώθηκε τόσο από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία τον πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο για το διορισμό του ως Επικεφαλής Εσωτερικό Ελεγκτή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και δη ως υπαλλήλου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όσο και από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ιδίως του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, καθώς διορίζεται ως υπάλληλος της Εταιρείας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, είναι αντικειμενικός, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως. Ειδικότερα, ο κος Κωνσταντίνος Πατίστας είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου executive MBA από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πιστοποιημένος επικεφαλής επιθεωρητής συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Διαθέτει πολυετή προϋπηρεσία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρίες στην Οικονομική Διεύθυνση και στον Εσωτερικό Έλεγχο καθώς και στην  Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου σε  ελληνική εισηγμένη εταιρεία. 

Αναλαμβάνει καθήκοντα από 11/07/2022.

Αθήνα, 16.06.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: