Ideal: Επικαιροποίηση της από 22.07.2021 ανακοίνωσης της εταιρείας

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.

 

Με την παρούσα ανακοίνωση, η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η “Εταιρεία“), κατόπιν σχετικής πληροφόρησης που έλαβε από το επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund (εφεξής: “VSEF”), επικαιροποιεί την από 22.07.2021 ανακοίνωση αυτής, στην οποία είχε προβεί για τη συμπλήρωση, διευκρίνιση και επικαιροποίηση του από Μάϊου 2021 Πληροφοριακού Σημειώματος για την έμμεση εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. των εταιρειών S.I.C.C. Holding Limited και ESM Effervescent Sodas Management Limited, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος (εφεξής: το “Πληροφοριακό Σημείωμα“), σχετικά με τις συμφωνίες στις οποίες είχε ανακοινώσει ότι προτίθετο να προχωρήσει το VSEF, στο πλαίσιο της αυτούσιας διανομής των νέων μετοχών της Εταιρείας στους μεριδιούχους-επενδυτές του. 

Ειδικότερα, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι τελικώς, κατόπιν νεότερων συνεννοήσεων που έλαβαν χώρα μεταξύ της διαχειρίστριας του VSEF και των επενδυτών αυτού:

(α) δεν θα χορηγηθούν σε επενδυτές του fund τα δικαιώματα ψήφου επί των νέων μετοχών της Εταιρείας, ήδη προ της ολοκλήρωσης της παραπάνω αυτούσιας διανομής, μέσω της χορήγηση πληρεξουσίων εγγράφων, προκειμένου να ασκούν τα σχετικά δικαιώματα κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, από την ημέρα έκδοσης των μετοχών αυτών,

(β) το VSEF με κανέναν εκ των επενδυτών του θα συνάψει νομικά δεσμευτική συμφωνία σχετικά με την ανωτέρω αυτούσια διανομή των νέων μετοχών, συστήνοντας για το σκοπό αυτό εμπράγματη ασφάλεια επί μετοχών της Εταιρείας υπέρ επενδυτών του και ουδείς όρος θα υφίσταται περί άμεσης περιέλευσης σε αυτούς των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου.

Για διευκρινιστικούς λόγους σημειώνεται, ότι η δέσμευση της διαχειρίστριας του VSEF περί της αυτούσιας διανομής των νέων μετοχών της Εταιρείας στους μεριδιούχος-επενδυτές αυτού, ως αυτή αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο της ενότητας 3.1 (σελ. 15) και στην τέταρτη παράγραφο της ενότητας 3.3 (σελ. 30) του Πληροφοριακού Σημειώματος, καθώς και στην τέταρτη παράγραφο της ενότητας 4.3 (σελ. 153) του από 27.07.2021 Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας, εξακολουθεί να ισχύει.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: