Ικτίνος Ελλάς: Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την επίδραση των πρόσφατων εξελίξεων στην Ουκρανία – Ρωσία και με στόχο την ενημέρωση των επενδυτών, η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ  γνωστοποιεί ότι:

Α) Το ύψος των εμπορικών συναλλαγών με την Ρωσία ανήλθε σε 240.421 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,73% του συνολικού τζίρου για το 2021, ενώ με την Ουκρανία δεν υπήρξαν εμπορικές συναλλαγές.

Β) Για το 2022 οι  προϋπολογισθέντες εμπορικές συναλλαγές με Ρωσία – Ουκρανία, είναι τέτοιες που δεν αναμένεται να έχουν ουσιαστική επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της εταιρίας.         

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: