Ικτίνος: Στην αγορά 2.000 μετοχών προχώρησε η Ιουλία Χαϊδά

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 21 του  Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς αυτή, η  μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κα. Ιουλία  Χαϊδά, στις 4-10-2022, προέβη σε αγορά 2.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 941,65 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: