«Καμπάνα» έως 100 χιλ. ευρώ για «πειραγμένους» ΦΗΜ

«Καμπάνα» έως 100 χιλ. ευρώ για «πειραγμένους» ΦΗΜ

Από την έντυπη έκδοση Του Γιώργου Παλαιτσάκηgpal@naftemporiki.gr Πρόστιμα-φωτιά, τα οποία ανέρχονται σε 10.000 ευρώ τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και σε 30.000 ευρώ τουλάχιστον για όσες επιχειρήσεις τηρούν διπλογραφικά βιβλία, προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται επεμβάσεις στους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς με σκοπό την απομείωση των εσόδων από λιανικές πωλήσεις και την απόκρυψη των πραγματικών φορολογητέων εισπράξεων. Στο 15% των εσόδων Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο ανέρχεται στο 15% των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενη χρήση, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Συνεπώς, τα ποσά των 10.000 ευρώ και των 30.000 ευρώ είναι τα ελάχιστα όρια που έχουν τεθεί, ανάλογα με τις κατηγορίες των τηρουμένων βιβλίων, οπότε -σε κάθε περίπτωση- το πρόστιμο μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το ισχύον κατά περίπτωση ελάχιστο όριο. Ήδη οι αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες επιβάλλουν τα τεράστια αυτά πρόστιμα σε πλήθος επιχειρήσεων στις οποίες διαπιστώνουν αλλοίωση των δεδομένων για τις φορολογητέες εισπράξεις λιανικών πωλήσεων κατόπιν επεμβάσεων στη λειτουργία των ΦΗΜ με τους οποίους εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία. Τα συγκεκριμένα πρόστιμα νομοθετήθηκαν με το άρθρο 54ΣΤ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ισχύουν για παραβάσεις παραποίησης των δεδομένων των ΦΗΜ που διαπιστώνονται από τις 30 Ιουλίου 2020 και μετά, έστω κι αν έχουν διαπραχθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις. Ενδεικτική είναι και η ακόλουθη περίπτωση η οποία αποκαλύφθηκε πρόσφατα: Πριν από έναν περίπου χρόνο η Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) Αττικής διενήργησε έλεγχο σε επιχείρηση εστίασης, με δηλωθείσα δραστηριότητα «Υπηρεσίες γευμάτων με πλήρη εξυπηρέτηση». Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατά το διάστημα Ιουλίου – Οκτωβρίου 2020 στα φορολογικά έτη 2014 και 2015. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση, με τη χρήση ειδικών εφαρμογών της εταιρείας μηχανοργάνωσης, με την οποία συνεργαζόταν, απομείωνε συστηματικά για φορολογικούς σκοπούς τα δεδομένα των παραστατικών λιανικών πωλήσεων (σε αξία και σε ποσότητα) των ηλεκτρονικών φορολογικών αρχείων (txt) και του φορολογικού της μηχανισμού….

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: