Κρατικός Προϋπολογισμός: Yπέρβαση 6,4 δισ. ευρώ στα έσοδα 8μηνου

Κρατικός Προϋπολογισμός: Yπέρβαση 6,4 δισ. ευρώ στα έσοδα 8μηνου

Έλλειμμα ύψους 4 δισ. 105 εκατ. ευρώ παρουσιάζεται στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022, έναντι στόχου για έλλειμμα 9 δισ. 992 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 10 δισ. 519 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 19 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 5 δισ. 942 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 6 δισ. 381 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 39 δισ. 232 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5 δισ. 695 εκατ. ευρώ ή 17% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42 δισ. 808 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6 δισ. 399 εκατ. ευρώ ή 17,6% έναντι του στόχου. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως: Α. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 35 δισ. 734 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5 δισ. 512 εκατ. ευρώ ή 18,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται: α) στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022, β) στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022, γ) στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους και δ) στην είσπραξη μέχρι το τέλος Αυγούστου 2022 των τεσσάρων από τις οκτώ δόσεις του ΕΝΦΙΑ οι οποίες είχαν προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής: Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 13 δισ. 924 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1 δισ. 449 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 4 δισ. 511 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 150 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2 δισ 79 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1 δισ. 383 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 10 δισ. 750 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1 δισ. 760 εκατ. ευρώ. Β. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 37 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: