Κρι-κρι: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2021

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Σέρρες, 14/4/2021                                                                                                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

 

Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020:

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

 

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών, με τηλεδιάσκεψη, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2020:

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021.

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων:

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021.

Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2020:

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2021.

 

Ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2020 (Record Date):

Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021.

 

Έναρξη καταβολής μερίσματος:

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021.

 

H διανομή μερίσματος υπόκειται στην έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

 

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: