Κρι-Κρι: Απόδοση δωρεάν μετοχών σε μέλη του προσωπικού

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει, με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι, στα πλαίσια της εκτέλεσης του 1ου κύκλου του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών στο Προσωπικό, αποδόθηκαν στις 2/8/2021, δωρεάν μετοχές στους παρακάτω:

– ο κος Καραγιάννης Ευάγγελος, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Εταιρείας, απέκτησε 854 κοινές ονομαστικές μετοχές,

– ο κος Καρτσάνης Ιωάννης, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως Εμπορικός Διευθυντής της Εταιρείας, απέκτησε 5.026 κοινές ονομαστικές μετοχές,

– η κα Σόρμα Νικολίνα, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του α.13 του Ν.3340/2005, ως Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας, απέκτησε 379 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: