Κρι-Κρι: Διάθεση ιδίων μετοχών

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η “Εταιρεία”], ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή του από 23/7/2021 “Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards)” σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας (το “Πρόγραμμα“), το οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με την απόφαση της από 6/7/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτής απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ 28/7/2021-5/8/2021 η διάθεση 32.740 ίδιων κοινών ονομαστικών μετοχών σε 32 δικαιούχους, στα πλαίσια της εκτέλεσης του 1ου κύκλου του Προγράμματος.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί στο διάστημα μεταξύ 30/11/2020-8/7/2021, με μέση τιμή κτήσης €6,8528 ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 7/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 3.031 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,009% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: