Κτήμα Λαζαρίδη: Συγκρότηση σε σώμα της επιτροπής ελέγχου

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ” (στο εξής η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η νέα 3μελης Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελούμενη από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Ιουλίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την από 12/7/2021 απόφασή της, ως ακολούθως:

  1. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου –   Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου – Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Αθανάσιος Πάππος του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου –   Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ταυτίζεται με αυτήν του ΔΣ της εταιρείας, ήτοι είναι πενταετής, αρχίζει από σήμερα και λήγει την 12.07.2026, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 12.07.2026.

 

                                                                       Δράμα, 12 Ιουλίου 2021

           ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: