Κτήμα Λαζαρίδη: Σύσταση επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ” ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2021, αποφάσισε την σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά του ΔΣ, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθ. 9 του ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα τον κο Αθανάσιο Πάππο του Δημητρίου  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., τον κο Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη του Δημητρίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τον κο Πέτρο Ντινάκη μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  

 

Η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

  1. Αθανάσιος Πάππος του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου –   Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου – Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου –   Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ταυτίζεται με αυτήν του ΔΣ της εταιρείας, ήτοι είναι πενταετής, αρχίζει από σήμερα και λήγει την 12.07.2026, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 12.07.2026.

 

                                                                       Δράμα, 12 Ιουλίου 2021

                                   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: