Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Η Εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί προς το Επενδυτικό Κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 16ης Ιουλίου 2021, αποφάσισε

τη σύσταση ενιαίας τριμελούς Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.4706/2020, με θητεία ανάλογη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Χρήστο Θ. Σιψή, Πελαγία Α. Χατζησάββα και Στέφανο Σ. Ιωάννου και με αρμοδιότητες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Ν.4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  1. Χρήστος Σιψής του Θωμά, Πρόεδρος
  2. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα, Μέλος
  3. Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου, Μέλος,

με θητεία αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ. η οποία έχει οριστεί τετραετής με την από 18.7.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχόμενη από την 18.7.2019 και παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, και πάντως όχι πέραν της πενταετίας.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: