Κυριακούλης.: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2022

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  η Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022:

– Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη 20η Ιουλίου 2022.

– Η Εταιρεία υπενθυμίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2021 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kiriacoulis.com ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) την 21/4/2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2021.

Η Εταιρία ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα παραπάνω, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση τροποποίησης του παρόντος.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: