Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Μειώθηκαν τα χρέη – Αυξήθηκαν οι μικροοφειλέτες

Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Μειώθηκαν τα χρέη - Αυξήθηκαν οι μικροοφειλέτες

Η πανδημία, σε συνδυασμό με την αναστολή των πληρωμών των οφειλών σε εφορίες και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, οδήγησαν σε μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών το δεύτερο τρίμηνο του 2020, τόσο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, όσο και έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2019. Μείωση εμφάνισε και ο αριθμός των οφειλετών με χρέη προς την εφορία από 50 ευρώ έως 10.000 ευρώ. Αντίθετα, αυξημένος κατά 43.000 ήταν ο αριθμός όσων οφείλουν έως 50 ευρώ, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, για το 2ο τρίμηνο του 2020 το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020 διαμορφώθηκε στα 105,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1 δισ. ευρώ σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Ωστόσο, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο είναι μειωμένο κατά 663,7 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι εντός του δεύτερου τριμήνου οι εκροές από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή οι εισπράξεις και διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών (1,1 δισ. ευρώ), ήταν περισσότερες από τις εισροές, δηλαδή τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών (278,4 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το συνολικό υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των οφειλών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, παρουσιάζει μείωση, τόσο σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (κατά 2,8 δισ. ευρώ), όσο και σε σύγκριση με  το προηγούμενο τρίμηνο (κατά 943 εκατ. ευρώ), με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα 82,7 δισ. ευρώ την 1/7/2020. Η μείωση τόσο του νέου ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, όσο και των εισπράξεων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επίδραση των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού Covid-19 σε ορισμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και ειδικότερα στην παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, καθώς και στην αναστολή της είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό προϋποθέσεις. Επιπλέον, το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το 5,5% των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή 5,8 δισ. ευρώ έχει ενταχθεί σε ρύθμιση, σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, που αντιστοιχούσε στο 3,5%. Βασική αιτία η ένταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019 στη διαδικασία ρύθμισης που προέβλεπε ο ν. 4611/2019. Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο τέλος του…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: