Μειώθηκαν 61% τα έσοδα από δημόσιες εγγραφές στα χρηματιστήρια το 2022

Σημαντική υποχώρηση παρουσίασε το 2022 η παγκόσμια αγορά δημόσιων εγγραφών στα διεθνή χρηματιστήρια, μετά τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2021.

Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της τελευταίας έκδοσης της έρευνας της ΕΥ, Global IPO Trends 2022, με μόνο 1.333 δημόσιες εγγραφές να συγκεντρώνουν 179,5 δισ. δολ., η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών μειώθηκε κατά 45% και 61% ως προς τον αριθμό των συμφωνιών και τα έσοδα, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση. Καθώς το μέσο μέγεθος των συναλλαγών περιορίστηκε λόγω των μειωμένων αποτιμήσεων και της κακής απόδοσης των χρηματιστηρίων, το 2002 ήταν μικρότερος και ο αριθμός μεγάλων δημόσιων εγγραφών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, η παγκόσμια δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών επηρεάστηκε από την αυξημένη αστάθεια και άλλες δυσμενείς συνθήκες των αγορών, σε συνδυασμό με τις απογοητευτικές επιδόσεις πολλών δημόσιων εγγραφών που ολοκληρώθηκαν το 2021. Σε ένα περιβάλλον υψηλότερου πληθωρισμού και αυξανόμενων επιτοκίων, οι επενδυτές δεν έδειξαν ενδιαφέρον για νεοεισερχόμενες εταιρείες και στράφηκαν σε επενδυτικές επιλογές με μικρότερο ρίσκο.

Για τους ίδιους λόγους, η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών υποστηριζόμενων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς παρουσίασε απότομη πτώση κατά 77% και 93% ως προς τον αριθμό και τα έσοδα, αντίστοιχα.

Οι περισσότερες εταιρείες εξαγορών ειδικού σκοπού (Special Purpose Acquisition Company – SPAC) που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο μετά τα τέλη του 2020 πλησιάζουν, επίσης, τη λήξη της διετούς διάρκειάς τους, και πρέπει τώρα, είτε να βρουν έναν στόχο για να συγχωνευτούν, είτε να επιστρέψουν τα έσοδα από τη δημόσια εγγραφή στους επενδυτές τους. Παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις αυτές παρουσιάζουν σημαντική μείωση σε σχέση με το 2021, ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών παγκοσμίως εξακολουθεί να παρουσιάζει αύξηση 16% σε σύγκριση με το 2019, πριν από την πανδημία.

Παρότι η δραστηριότητα των δημόσιων εγγραφών ήταν, ως επί το πλείστον, μειωμένη σε όλους τους τομείς, ορισμένοι κλάδοι και γεωγραφικές περιοχές σημείωσαν μια μέτρια βελτίωση των επιδόσεών τους.

Ο τομέας της τεχνολογίας συνέχισε να προηγείται, αντιπροσωπεύοντας το 23% του συνόλου των συναλλαγών, ενώ ο τομέας της ενέργειας κυριάρχησε ως προς τα έσοδα, με ποσοστό 22% το 2022.

Ο μέσος όρος των αντληθέντων κεφαλαίων το 2022 είναι 45% υψηλότερος από το 2021, λόγω των υψηλών αποτιμήσεων των μεγάλων δημόσιων εγγραφών που πραγματοποιήθηκαν φέτος στον κλάδο της ενέργειας. Ορισμένες αγορές, όπως αυτή της ηπειρωτικής Κίνας, της Μέσης Ανατολής και ορισμένων χωρών της…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: