Μύλοι Κεπενού: Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000, σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 478/24.02.2022, αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία και Ρωσία, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την επίδραση στις δραστηριότητές της από τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία και Ρωσία: α) Το ποσοστό της αξίας των αγορών σε πρώτες ύλες (σιτηρά) για τη χρήση 2021 από τις χώρες αυτές ανήλθε σε 33% της συνολικής αξίας αγορών σιτηρών β) Η Εταιρεία παρακολουθεί τις συνεχόμενες εξελίξεις σχετικά με την ένταση στην Ουκρανία και τη Ρωσία, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις τιμές αγοράς, καθώς και στη ροή προμηθειών.

 


ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ 25.02.2022

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: